Sieci

siecimW praktyce każda firma wyposażona w sprzęt komputerowy korzysta z sieci. Czy to internetowej, czy też lokalnej. Dlaczego?. Ponieważ dopiero włączony do sieci komputer może w pełni wykorzystać swoje możliwości. Jeśli jest to mikro przedsiębiorstwo korzysta zapewne z dostępu do internetu. Ma również podłączone peryferyjne urządzenia np. drukarkę lub urządzenie wielofunkcyjne. W większych firmach sytuacja jest bardziej złożona. Mamy tu już do czynienia z większą ilością współpracujących komputerów, serwerami, drukarkami sieciowymi itd. W zasadzie sieci możemy podzielić na kategorie : przewodowe i bezprzewodowe, oraz internet i sieci lokalne (Sieci lokalne mogą mieć dodatkowo różny zasięg: LAN- ang. Local Area Network- zazwyczaj ograniczona do jednego, kilku budynków, MAN- ang. Metropolitan Area Network - zasięg aglomeracji, miasta oraz WAN - ang. Wide Area Network - wykraczająca poza jedno miasto. W skład sieci WAN/MAN wchodzą sieci LAN). W rzeczywistości dość często spotykamy się z sieciami mieszanymi, gdzie część sieci jest zbudowana w oparciu o przewody, a część o urządzenia bezprzewodowe które zapewniają komputerom i urządzeniom dostęp do sieci lub/i łączą ze sobą segmenty sieci. Sieci komputerowe dają użytkownikom możliwość wykorzystania wielu technik i technologii informatycznych, takich jak strona firmowa w internecie, serwery plików w sieciach lokalnych służące do wymiany danych, serwery bazodanowe do gromadzenia i wykorzystania informacji, serwery wydruków, współdzielenie drukarek, poczta e-mail, serwery ftp do przesyłania i pobierania plików, systemy kopi zapasowych, oraz wiele innych. Jednak sieci komputerowe są też wyzwaniem jeżeli chodzi o zarządzanie. Zapewnienie bezpieczeństwa sieci tak pod względem potencjalnego ataku na sieć, jak też jej uszkodzenia, zabezpieczenie danych na serwerach i stacjach roboczych, dopasowanie odpowiednich systemów antywirusowych i antyspamowych, zminimalizowanie przerw w pracy systemów i stanowisk komputerowych, filtrowanie dostępnych stron www, zabezpieczenia prądowe, odpowiedni podział sieci, administracja uprawnieniami na stacjach, zarządzanie oprogramowaniem i jego aktualizacja, nadzór nad licencjami, to tylko część z obowiązków jakie spoczywają na na osobach administrujących siecią. Jeśli chcą Państwo mieć pewność iż wasza sieć będzie działać sprawnie, zapraszamy do skorzystania z naszego doświadczenia i  współpracy.

znetbanner3

znetbanner

znetbanner2

reklama